Arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår. Lønn er en av flere viktige faktorer som har betydning for å beholde og rekruttere medarbeidere.

Lønns- og arbeidsvilkår

Som arbeidstaker i HRSS har du de samme rettighetene som i en hvilken som helst annen bedrift, selv om du ikke jobber fast på ett sted.
Når du begynner ditt arbeidsforhold hos oss skriver du under en arbeidsavtale. Avtalen bekrefter at HRSS er din arbeidsgiver og dermed ansvarlig for at du får lønn og feriepenger.
Hos oss, bruker vi 2 vilkår som skal ivareta lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte;

1. Allmenngjøringsloven
Regulerer lønns- og arbeidsvilkår i bedriften dersom det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dvs for bedrifter som ikke har klarlagt lønns- og arbeidsvilkår i bedriften.

2. EUs vikarbyrådirektiv
Regulerer konkrete vilkår den enkelte innleide har krav på vil avhenge av hva arbeidstaker ville fått ved ansettelse hos innleier. Det skal ved avgjørelsen av dette legges til grunn hva som følger av lover/forskrifter, tariffavtaler, bedriftsinterne retningslinjer og fast praksis som gjelder hos innleier.

I hovedsak, er det dette som brukes mest hos oss.