Forhandling

Forhandlingene om lønn er en prosess som potensielt kan koste deg mye penger.

Kjenn din markedsverdi

Du er nå like ved å passere den endelige målstreken. Bedriften eller organisasjonen har vært gjennom en grundig utvelgelsesprosess og du er den mest aktuelle blant kandidatene. Men hvordan sikrer du at du får riktig lønn? Det er en del kjøreregler du bør følge for ikke å glippe seieren på målstreken.

Bestem deg på forhånd, hva bør du ha i lønn? Finn gode argumenter og forbered deg. Har du tilgang på lønnsstatistikker eller lønnsnivå i bransjen, kan du godt vise til dette.

For det første må du vente med lønnsforhandlinger til siste runde. Sørg for at fokuset under de første intervjuene er på deg og hva du kan bidra med.

Dersom du blir spurt innledningsvis om lønnsforventninger bør du unngå å svare konkret. Spør heller om rammene for stillingen slik at det er du som beslutter hvorvidt du skal være med videre i prosessen eller ikke. Gå ikke ut med en forventning som diskvalifiserer deg. Vær edruelig i dine forventninger!

Når du får et konkret tilbud, ikke aksepter det over bordet med mindre du er godt fornøyd. Be om tid til å tenke over det. Synes du at det er lavt i forhold til hva du hadde forventet, så si gjerne det, men at du må få tenke på det. Vanlig betenkningstid er 1-2 dager. Trekk gjerne frem det du har lært under intervjuene; stillingens ansvar og hva du kan bidra med. Sjekk også ut hvordan overtid blir kompensert, eventuell bonus og hvilke goder bedriften tilbyr i tillegg til lønn.

Søker du ny jobb, er det vanlig å gå ut ifra den lønnen du har fra din nåværende jobb, og ikke akseptere lavere lønn enn det. Svært mange faller for fristelsen å legge på ekstra lønn når de blir spurt. Ikke gå i den fellen. Det er relativt enkelt å finne ut av hva du tjener, så ikke ødelegg for deg selv ved å bli tatt i løgn.


Obs. Innen offentlig virksomhet og en del yrker i det private er man bundet til regulativer og lønnstrinn, og her har man ikke samme rom for lønnsforhandlinger som andre steder. Fordelen med disse jobbene er at du på forhånd vet hvilket nivå stillingen avlønnes på.

Dersom arbeidsgiver ikke kan imøtekomme dine lønnskrav og du likevel absolutt vil ha jobben, så må du finne omveier. Diskuter muligheten for andre former for kompensasjon. Dette kan være ekstra ferieuke, pensjonsordninger, støtte til trening med mer.

Lykke til!