Forventninger til medarbeidere

Både ansatt og arbeidsgiver har forventninger til hverandre. Det er viktig å kunne oppfylle disse forventningene.stock

Hva forventer vi av våre medarbeidere

Når du er i oppdrag hos våre kunder er du vår ambassadør og vårt ansikt utad. Din arbeidsinnsats og væremåte er avgjørende for det inntrykket kunden får av HRSS.

Gjør du en god jobb påvirker du mulighetene for at oppdrag forlenges, eller at kunden spør etter deg neste gang de har behov for en medarbeider.

Vær imøtekommende, samarbeidsvillig og fleksibel. Arbeidsmiljøer er svært forskjellige. Lær deg koder raskt slik at du kan tilpasse deg miljøet, både når det gjelder klær og fremtreden. Slik unngår du å støte andre.

Husk at du alltid er underlagt de retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Forhold deg til kundens regler for bruk av internett, e-post, mobil og telefon.

Det er svært viktig at du overholder avtalt arbeidstid!