Funksjonsbeskrivelser

Hvilke funksjoner skal den enkelte fylle

Hensikten med funksjonsbeskrivelser!

er å klargjøre hvor stillingen er plassert i organisasjonen, ansvar og gjeldende kvalifikasjonskrav.

Den enkelte medarbeider, være seg fast eller prosjektansatt i selskapet har – uansett arten av oppgaver – ansvaret for alltid å oppfylle selskapets kvalitets målsetning.
Alle innleide tjenester er tillagt ansvar innenfor den enkeltes fagområde og skal utføres iht. selskapets eller oppdragsgivers spesifikasjoner og krav.

Alt utleid personell kan til tider bli pålagt andre oppgaver enn beskrevet i mottatte ansettelses-dokumenter. Delegering av myndighet gjøres kun etter oppsatt funksjonsbeskrivelse for stillingen som skal bekles.