HMS håndbok

Med sikkerhet på arbeidsplassen tenker vi på at vi skal være trygge mot farer som kan være skadelige for liv og helse.

HMS Håndbok

Håndboken er utarbeidet og holdt oppdatert av ledelsens representant for kvalitet og godkjent av Daglig leder og ledelsens representant for Helse, Miljø, og Sikkerhet.

Alle ansatte får ved ansettelse HMS manualen tillagt i sin profil for enkel tilgang. Dette for å være orientert og kunne ha mulighet til å sette seg inn i systemet. Hvis de ansatte angir hovedtyngde i et annet språk en angitt, blir dette justert til forståelig språk.

Vi vil:

- konsultere med, lytte til og svare kunder og oppdragsgivere, ansatte, naboer, offentlige interessegrupper og de som jobber sammen med oss på en åpen måte.

- Jobbe sammen med andre – partnere, leverandører, konkurrenter og myndigheter -for å heve standardene i industrien, hvor vi åpent rapporterer resultatene våre, gode så vel som dårlige og anerkjenne dem som bidrar til økte HMS-standarder.

HUSK: Alle har plikt til å stanse arbeid som utføres usikkert!


Innhold HMS Håndbok

Generelle Helse-, miljø- og bærekraftig miljø Instruksjoner
Hensikten med denne prosedyren er å sikre at alle ansatte / involverte parter får nødvendig informasjon for gjennomføring av aktivitet i bedriftens regi.
• Helse-, Miljø og Sikkerhet - Generelt
• Helse-, Miljø og Sikkerhet - Offshore / Onshore
• Helse-, Miljø og Sikkerhet - Kontor
• Miljø og bærekraftig utvikling - Generelt
• Miljø og bærekraftig utvikling - Alle lokasjoner
Personlig verneutstyr (PVU)
Hensikten med prosedyren er å sikre riktig bruk av verneutstyr / tilgang til utstyr / supplering av nødvendig utstyr i prosjektet.
• Prosjekt gjennomføring
• Lederens rolle
• Ansattes rolle
• Supplering
• Oppfølging
Melding om akuttberedskap
Hensikten med prosedyren er å sikre riktig respons / håndtering av alvorlige hendelser / ulykker og miljø nødsituasjon.
• Prosjekt gjennomføring
• Lederens rolle
• Ansattes rolle
• Supplering
• Oppfølging