Hvordan skrive en god søknad / CV

En god CV er et avgjørende redskap på veien mot drømmejobben.

Er en god søknad / CV viktig?

Søknaden og CV-en skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har og hva du har gjort. Søknaden skal fortelle hvorfor du er den som er rett for jobben, og fortelle arbeidsgiver om du er den de bør satse på.

For en arbeidsgiver eller rekrutterer, er CV en sentral kilde for å få informasjon om deg som potensiell kandidat til stillingen. Disse dokumentet er derfor to av dine viktigste profileringsverktøy i en jobbsøkingsprosess.

Leseren av søknaden skal skjønne at du har lyst på akkurat denne jobben, og oppleve at du selv har tro på at du passer til stillingen.

Hvordan skrive en god søknad!
Ved siden av en velskrevet CV er en god søknad din inngangsbillett til jobbintervjuet. Hvordan sørge for at du havner i bunken som en av de mest interessante kandidatene.

Prøv å besvare følgende spørsmål når du skal skrive søknaden:
- Hvorfor er min utdanning og erfaring relevant for denne stillingen?
- Hvordan gir min kompetanse merverdi for bedriften?
- Hvorfor er min bakgrunn riktig, på hvilken måte og hvilken gevinst vil dette gi arbeidsgiver?
- Hvilke arbeidsmetoder bruker jeg? Datakunnskaper? Sertifikater? Hvordan løser jeg mine arbeidsoppgaver?

HUSK AT:
Du skal selge dine tjenester til den nye arbeidsgiveren som tenker som deg «Whats in it for me».
Hva kan du bidra med for at det er akkurat du som burde ha jobben?
Søknad - Tips
Vi har laget noen punkter som kan hjelpe deg videre!

- En god tommelfingerregel er at du bør oppfylle minimum 2/3 av kravene.

- Har du noen spørsmål om stillingen kan det være lurt å kontakte personen som står oppført i stillingsannonsen før du skriver søknaden. Da får du mulighet til å å spisse søknaden enda mer.

- Les nøye igjennom stillingsannonsen før du setter i gang.

- Søknaden skal være kort og konsis, maksimum en A4 side.

- Husk at det skal være et samsvar mellom søknaden din og stillingsannonsen, men ikke gjenta hva som har stått i annonsen.

- Skriv i jeg-form.

- Overskriften i søknaden bør være «Søknad på stilling som…»

- Opplys om hvor du fant stillingen.

- Søknaden bør presentere deg, dine egenskaper og kvalifikasjoner, samt dine motiver for å søke stillingen.

- Husk at du skal gi ett realistisk bilde av din kompetanse og dine sterke sider. Ikke overdriv, det vil lett bli avslørt i ett intervju, vær heller nøktern og ærlig!

- Tenk på hvordan mottaker vil oppfatt e søknaden din; vær gjerne personlig, men høflig og unngå å være «morsom». Vær profesjonell.

- Hvis du har erfaring på flere områder bør du velge ut de erfaringene som er mest hensiktsmessige å informere om i forhold ti l stillingen.

- Ikke skriv noe negativt om din forrige bedrift.

- Det er viktig at søknaden ikke ender opp som en lang avhandling og oppramsing av det du allerede har skrevet i CVn din.

- Avslutningsvis bør det stå hvordan man kan komme i kontakt med deg, både via mail og telefon.

- Få gjerne noen andre til å korrekturlese søknaden din før du sender den, slik at den ikke inneholder stavefeil og dårlig språk. Det er viktig at søknaden er presentert på en ryddig og korrekt måte.

- Gi dokumentene gjenkjennende navn (gjerne ditt eget) dersom du sender inn søknaden på e-post.

- Finn ut mest mulig om arbeidsgiveren på forhånd. Planen er jo å komme til intervju og da er det viktig å ikke stå på bar bakke. Husk at din nye arbeidsgiver er stolt av sin arbeidsplass og vil ha en ny ambassadør.

NB! Legg aldri ved attester og vitnemål dersom det ikke blir bedt om det. Send kopier, ikke originaler. Ta med attester og vitnemål til det første intervjuet.
Hvordan skrive en god CV!
CV er forkortelse for Curriculum Vitae, som på latin betyr «en kort beskrivelse av eget livsløp». Når du har skaffet deg en oversikt over alt du har gjort er du klar til å skrive din CV. Du opparbeider deg jo ny erfaring hele livet, så du vil aldri bli helt ferdig med den.

Når du skriver, kan du med fordel begynne «på nytt» hver gang, og det er viktig å oppdatere jevnlig. Det gir deg flere fordeler – du får et nært forhold til innholdet og du får god erfaring med å skrive CV.

En god CV alene er ikke nok til å gi deg jobb. Den er heller ingen erstatning for et intervju. Hvis den er dårlig skrevet eller inneholder for mye informasjon, kan dette føre til at du ikke kommer videre i prosessen. Etter et intervju kan din CV være en god referanse for å minne intervjueren på dine nøkkelkvalifikasjoner. Det er flere fordeler ved å ha en velskrevet CV. Det tillegger profesjonalitet i din jobbsøkeprosess og er et viktig markedsførings- og salgsverktøy for deg.

Oversiktlig og lettlest
En CV er vanligvis den første informasjonen du gir en mulig arbeidsgiver. Da bør den presentere deg på en mest mulig positiv måte, og samtidig gi et korrekt bilde av dine ferdigheter og egenskaper. Den skal inneholde en del informasjon, derfor er det viktig at den er organisert på en gjennomtenkt og leservennlig måte. Den skal være pent og oversiktlig satt opp på PC. Hold det enkelt, og begrens farger, skrifttyper og -størrelser. Hvitt papir fungerer best. Bruk gjerne punktlister og fet skrift for å fange oppmerksomheten og fremheve viktige egenskaper og evt. jobbtitler. Unngå kursiv (skråstilt tekst); det er ofte vanskelig å lese.

Hvor lang bør den være?
Det finnes ikke noe absolutt svar på hvor lang en CV bør være. Lengden skal være basert på arbeidserfaring og type jobb man søker. Er du ny på jobbmarkedet eller i ferd med å skifte retning i karrieren, skal du nøye deg med én side. Andre mer erfarne søkere bør vurdere to sider for å få plass til all relevant informasjon på en lesbar måte.
CV - tips
Vi er opptatt av å levere ressurser og verktøy som kan hjelpe deg med å lykkes på arbeidsmarkedet. Disse tipsene inneholder nyttig informasjon som kan være til hjelp når du skal skrive en vinnende CV.

Hva ønsker arbeidsgiver egentlig å vite?
Det er viktig at din CV retter seg mot det som betyr mest for en potensiell arbeidsgiver. Rådene nedenfor vil hjelpe deg å identifisere en arbeidsgivers hovedfokus når de skal lese din historie gjennom CVen.

«What’s in it for me?»
Dette er det aller viktigste for en arbeidsgiver. Dersom din CV ikke umiddelbart gir svar på dette, vil vedkommende miste interessen innen få sekunder. Innledningen må umiddelbart fange leserens interesse og tydelig oppsummere hvem du er, dine sterkeste sider og hvilke fordeler du kan tilføre bedriften.

Gi det rette inntrykket
Din CV er det første inntrykket du gir til en potensiell arbeidsgiver. Med andre ord; innholdet, strukturen og utseende av CVen vil tale på dine vegne. Med tanke på hvor viktig det er å gi et godt førsteinntrykk, kan man ikke poengtere nok ganger hvor avgjørende det er å ta seg tid til å skape en CV som virkelig reflekterer resultater, erfaring, forretningssans og styrker. Retningslinjenei denne guiden vil hjelpe deg med å kommunisere dine evner på en effektiv måte. Så

Vær kort og klar
Målet er å markedsføre deg for den konkrete jobben du søker, så ta kun med relevant informasjon.

Kronologisk
Rekkefølgen skal være kronologisk, begynn med det du har gjort sist først. Det er som regel mest interessant.

Redegjør for tidsperioder
Dette er viktig. «Hull» er det verste du kan ha i din CV, det kan gjøre en mulig arbeidsgiver mistenksom. Det er helt normalt for jobbsøkere å ha liten arbeidserfaring eller enkelte hull i karrieren. Når du forbereder din CV kan du faktisk også snu dette til din fordel. Har du tatt et friår bør du ta det med, enten du har reist jorda rundt eller vært hjemme med små barn. Husk at informasjonen må være målbar og kunne bekreftes av andre. Du vil vanligvis bli spurt om å dokumentere dine utsagn og gi eksempler i løpet av et intervju.

Nøkkelkvalifikasjoner
Vis dine fortrinn med én gang for å overbevise om at dine ferdigheter og erfaringer er det de ser etter. Sørg for at dine nøkkelkvalifikasjoner enten er listet først eller presentert slik at de skiller seg ut.

Vær ærlig
Potensielle arbeidsgivere er alltid på vakt mot grove overdrivelser av hva du har oppnådd. Dette kan få alarm-klokken til å ringe, og det kan skape problemer for deg i en intervjusituasjon. Slike snarveier kan rett og slett hindre deg i å komme til intervju i det hele tatt. Så vær ærlig.

Glem ikke kontaktinformasjon
Den plasseres vanligvis øverst til venstre og skal omfatte navn, fødselsdato, postadresse, telefon og e-postadresse. Hvis du er i jobb i dag bør du ikke oppgi e-postadressen du bruker der. Bruk heller en privat e-postadresse, og pass på at den har et navn du kan stå inne for.

Ta med erfaring utenfor jobben
Legg vekt på ferdigheter, utdannelse, frivillig arbeid, verv og andre erfaringer som er relevante for det feltet du jobber innenfor – eller som en mulig arbeidsgiver kan være interessert i. Er du fersk på arbeidsmarkedet er ikke relevans så viktig. Poenget er å vise at du tar initiativ. Ta gjerne med jobbrelevante utnevnelser, påskjønnelser eller prestasjoner du har oppnådd.

Vær profesjonell
Hobbyer som ikke har relevans for jobben du søker bør ikke tas med, og heller ikke personlig informasjon. Dersom du ønsker å bruke bilde, pass på at bakgrunnen er nøytral og at du fremstår seriøs og profesjonell. Våre jobbeksperter fraråder bilde, fordi mottaker kan gjøre seg opp en mening på feil grunnlag og få galt inntrykk av deg.

Pass på det grunnleggende
Det er svært viktig at CV-en er velskrevet. Grammatiske feil må ikke forekomme! Dette får varsel-lampene til å blinke hos en potensiell arbeidsgiver. Det antyder at du ikke er så nøye med detaljer som du kanskje påstår. En velskrevet CV kan overbevise en mulig arbeidsgiver om at du kan utføre førsteklasses arbeid.

Test din CV
Det er en god idé å teste din CV. Få noen gode venner eller familie til å gå gjennom både innhold og oppsett. Hvis du kjenner noen som ofte behandler slike dokumenter, for eksempel personalmedarbeidere, så be dem om å vurdere din CV.

Referanser
Du trenger vanligvis ikke å føre opp referanser, skriv heller «oppgis på forespørsel». Lag en liste med referanser du kan ta med deg når du blir kalt inn til intervju. Forbered dine referanser på at de kan bli kontaktet, og spør gjerne hva de evt. vil si om deg. Unngå å sette opp nære familiemedlemmer hvis du f.eks. har jobbet i en familiebedrift, spør heller en annen ansatt hvis mulig. En lærer og/eller en trener du har tillit til kan også være gode referanser.
Veien videre - Vær utholdende – stå på!
Har du sendt inn en søknad og ikke fått noen svar, må du ringe og kontrollere at de har mottatt søknaden din.

Mange rekrutterere er enige om at det er best å vente minst én uke etter at søknadsfristen er gått ut før man følger opp søknaden. Da har den sannsynligvis nådd frem til riktig person. Du kan følge opp med en kort e-post eller telefon. Bestemmer du deg for å følge opp via telefon er det viktig å øve seg. Planlegg hva du skal si. Kanskje er det lurt å skrive det ned, før du ringer.

Når du ringer, presenterer du deg med det samme navnet som står på CV-en. Bruk aldri klengenavn. Nevn at du har sendt en CV nylig og hvilken stilling du er interessert i. Spør om de har mottatt søknaden og om de fortsatt vurderer kandidater for stillingen.

Kommer du til voicemail, prøv igjen. Det er bestandig bedre å snakke med et levende menneske enn et opptak.

Ved kontakt - Hold samtalene korte, hyggelige og minimale.