Nyheter

Nyheter, lenker og annen informasjon vi synes er nyttig.

Nyheter, lenker og informasjon vi synes er relevant

Daglig skjer det saker vi ønsker å dele med våre ansatte og publikum. Vi legger ut endel informasjon både via sosiale medier og internt for a skape engasjement rundt bedriften.

Nyheter som vi brenner for kan være;
• Nye kunder og ordre som har spesiell betydning for driften.
• I forhold til UN Global Compact og de 10 prinsipper vi har engasjert oss i.
• Resultater i forhold til kundeundersøkelser.
• Resultater i forhold til medarbeiderundersøkelser.
• I forhold til aktivitet på de sosiale medier som Google+, Facebook, LinkedIn og YouTube.

Nyheter og pressemeldinger vil bli oppdatert både her og på de forskjellige nettverkene våre. Det skjer stadig noe…

Sjekk ut hva som skjer!

Kundeundersøkelse
Vi sender årlig ut en kunde undersøkelse hvor vi måler forbedringspotensialet for bedriften. Som leverandør av personelltjenester ønsker vi sikre at kundens krav blir tilfredsstilt og at fast-satte prosedyrer blir overholdt.
Medarbeiderundersøkelse
Alle medarbeidere i bedriften, være seg prosjektansatte eller faste ansatte skal årlig ha en gjennomgang av arbeids-miljøet i selskapet.En slik spørreundersøkelse er en planlagt og systematisk undersøkelse hvor den enkelte ut i fra sitt ståsted kan beskrive sine inntrykk, være seg sterke og svake sider i arbeidssituasjonen.
Google+
Her finner du god informasjon om oss, både i forhold til vårt Hovedkontor og ellers.
Facebook
Følg oss på vår offisielle gruppe på Facebook og få informasjon om oss. Få nyheter og ta del i interessante diskusjoner.
LinkedIn
Meld deg inn i vår offisielle gruppe på LinkedIn og få informasjon om oss, nyheter og ta del i interessante diskusjoner.
Youtube
Se våre videopresentasjoner på YouTube og få enda mer informasjon om oss, gjerne hvis du kjenner igjen noen også. Her legger vi ut videosnutter, både fra oss og ansatte.