Organisasjon

HRSS har en hierarkisk oppbygging, slik at ansvar og kommunikasjonslinjer er tydelige.

Vår organisasjon

Bedriften har etablert en hierarkisk oppbygning for å definerer ansvar, myndighet og kommunikasjonslinjer i bedriften.

Funksjonsbeskrivelser er utarbeidet for alle posisjoner i bedriften.

Alle er videre ansvarlig for å rette seg etter relevante lover og forskrifter og å handle etter det gjeldende styringssystemet.

Ledelsens representant.

Bedriftens styre og ledelse har pekt ut en person i bedriften som, uavhengig av annet ansvar, skal ha ansvar og myndighet som omfatter å:

  • Sørge for at prosesser som er nødvendige i systemet for kvalitetsstyring etableres, iverksettes og holdes ved like.

  • Rapportere om virkningen av systemet for kvalitetsstyring og behovet for forbedringer til den øverste ledelsen, og

  • Sørge for bevissthet om kundekrav fremmes i hele bedriften.


Den utpekte er: Daglig leder (Kvalitetsleder - KHMS)