Vår historie

Kvalifisert arbeidskraft og kompetanse er vår garanti til deg.

Kvalitet og testing av personellet

Kvalitet har vært i hovedfokus siden selskapet startet. Alt personell ble «Testet, sjekket, forsikret og garantert for» og administrasjonen sto selv bak denne garantien: Dersom kunden var misfornøyd med den utsendte medarbeideren ble det heller ikke sendt noen faktura – uavhengig av om medarbeideren hadde fått lønn.

Med dette fokuset på kvalitet, ble det også gjenspeilet på testing og opplæring, hvorpå selskapet utviklet en sitetest sammen med sine kunder som skulle ivareta kundenes krav til kompetanse. Slik kunne man da evaluere personellet før de ble sendt ut i oppdrag.