Visjon og forretningsidé

"Vi tror på relasjoner, ikke transaksjoner"

Vår visjon, forretningsidé og USP

Vår forretning bygger på ditt behov for å realisere deg gjennom jobben, men også i livet generelt. Når dette realiseres, presterer du bedre!

Med dette og bedriftens KHMS politikk som utgangspunkt, forsterkes bedriftens visjon og forretningside som tilsier:
• 100% leveranseevne av personaltjenester til kunde,
• med de rette kvalifikasjoner,
• med rett person,
• til avtalt pris,
• til rett tid...


Ut ifra dette har vi klart å oppnå et image blant våre kunder som (USP);
• Kostnadsbesparende,
• Løsningsorientert og
• Hardtarbeidende
, for å nå kundens behov.

HRSS ønsker å oppnå en optimal match mellom arbeidstakernes ønsker/kvalifikasjoner og bedriftenes behov. Vi tror ansatte i HRSS da får en stor mulighet til å ha en positiv innvirkning på både individer, bedrifter og dermed samfunnet som helhet.

For å utnytte denne muligheten fullt ut, arbeider våre ansatte etter prosedyrer og metoder som er i henhold til vårt kvalitetssikringssystem. Våre arbeidsrutiner er bygget på ufravikelige etiske prinsipper av høy standard.

HRSS visjon er å skape en virkelig europeisk leder innen bemanningsløsninger.

For å tiltrekke oss kunder og beholde dyktige medarbeidere har vi fokus på utvikling – både personlig og faglig. Samtidig søker mange trygghet. Dette behovet imøtekommes ved at en stadig større andel medarbeidere får tilbud om fast ansettelse hos kunde. I tillegg rekrutterer vi flere og flere mennesker til faste stillinger hos våre kunder.

Som medarbeider i HRSS blir du vår viktigste ressurs og vårt ansikt utad. Vi blir din arbeidsgiver og sørger for lønn, feriepenger og andre forpliktelser. Vi vil gjøre vårt beste for at kunde og du skal trives og få muligheter til å utvikle deg.

Til syvende og sist

Vi tror på relasjoner, ikke transaksjoner. Vi verdsetter teamarbeid, og har tro på at vi er sterkere sammen enn hver for oss. Vi tar på alvor løftene vi gir. Vi er lidenskapelige, engasjerte og drives av fremgang. Hos oss dreier det seg ikke om å være størst; det har alltid handlet om å være best i det vi gjør, og å gjøre det som er riktig.

Hver dag ønsker vi velkommen medarbeidere og talenter, som verdsetter vår kultur bestående av service, samarbeid og integritet. Vi tilbyr muligheten til å jobbe med de beste selskapene i verden, og muligheten til å gjøre en forskjell i de samfunnene der vi bor og arbeider.

I den sammenheng, ønsker vi at du skal oppleve bedriftens slagord som aktuelle og tillitsbyggende når vi sier "Jobb smartere..., ikke hardere!”, med oss som din personell partner.